Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2012

crocodillo
1291 c187 500
Reposted byfrittatensuppeadamski

August 29 2012

crocodillo
1572 b281
Reposted byweronikako weronikako

August 22 2012

crocodillo
8979 bbc6
crocodillo
8912 a8db 500

August 18 2012

crocodillo
4162 9fb6
crocodillo
2595 514e
Reposted fromKissFromAlice KissFromAlice viasegritta segritta
crocodillo
life hacks compilation
Reposted fromwaka waka viasegritta segritta
crocodillo
8211 ed21 500
To jest Coco. Coco jest mądra.
Reposted fromkrizowa krizowa
crocodillo
Nic tak nie uczy budowania trwalszych relacji jak zwierzę. Związek z takim partnerem jest na całe życie.
Nie wyślesz przecież psu sms-a, że między wami koniec. Nie zadzwonisz po kłótni do kota, żeby się wyniósł do swojej matki.
— Kriz
Reposted fromkrizowa krizowa

June 22 2012

crocodillo
7329 a0b4 500
Reposted bytruskawkowamyszkamisimikSanthe

June 21 2012

crocodillo

June 20 2012

crocodillo
5946 2c02
Reposted bymsmcghee msmcghee
crocodillo
5916 4c4e

June 13 2012

crocodillo
8970 1f81
Całować w rytm oddechu.
Reposted frompesy pesy
crocodillo
Reposted frommajesty majesty viaBloodyYuki BloodyYuki

June 11 2012

crocodillo
6951 3046
Reposted byAmamaoslavidaemciuCoranieskakateistrueBiteYoumatussaufwiedersehenjatutylkorepostujemymajoelinelamsmcgheemsmcgheelittlefoolkolektywPicki91

June 08 2012

crocodillo
3599 44b5

June 07 2012

crocodillo
9431 8fca

June 01 2012

crocodillo
3056 7629 500
Reposted byosakiginstydatbisLaacocainaazumi1993smyrrr

May 03 2012

crocodillo
6436 30a5
Reposted byblubbermsmcghee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl